BSc Thesis

Hyper and hypo glycaemia detection based on bag of words. Enginyeria Informàtica, Universitat de Girona, 2017.
EDUARD BERLOSO
e-Health tools supporting healthy habits for obese and diabetic kids. Computer Science, Universitat de Girona, 2016.
SREYNOCH SOUNG (Univ. Cambodia), Techno II Project, Erasmus Mundus
Monitorització i control de neonats per Android. Enginyeria Informàtica, Universitat de Girona, 2014. Co-direcció: Albert Pla. (Confidencial)
NATÀLIA MORDVANIUK  
Desenvolupament de sistemes intel.ligents per al control domiciliari de nens prematurs. Enginyeria Informàtica, Universitat de Girona, 2014. Co-direcció: Albert Pla. (Confidencial)
JORDI COLL 
 Diseño del controlador “fuzzy” de un robot autónomo, a través de Algoritmos Genéticos. Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes, Universitat de Girona, 2014.
MARIO PELEGRIN
Desenvolupament d’un agent autònom competitiu per a la TAC-SCM. Enginyeria Informàtica, Universitat Politècnica de Catalunya, 2012. Tutor: Lluís Vila.
RAMON COSTA 
Desenvolupament d’un agent intel·ligent dins del marc de la competició TAC/SMC. Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes, Universitat de Girona, 2009.
RAMON COSTA 
Plataforma per a la investigació i generació de dades mèdiques del càncer de mama i ovari hereditari. Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes, Universitat de Girona, 2007. Co-direcció: Carles Pous
FABIO LORELLA 
Implementació d’un sistema de suport a la decisió pel manteniment de sistemes de sanejament de nuclis de menys de 2000 h.e. Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió, Universitat de Girona, 2007. Co-direcció: Clàudia Turon (Confidencial) 
ALEX ALMARZA 
Sistema web per al préstec de DVD en col.lectius tancats. Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes, Universitat de Girona, Abril 2006. 
JORDI CANUDA
Transport per carretera: estudi i solució mitjançant tècniques d’optimització. Enginyeria Informàtica, Universitat de Girona, Juny 2006. Award (2nd) to the best BSc project on Artificial Intelligence by the Catalan Association for Artificial Intelligence, 2006.
JAVIER MURILLO
Estudi Comparatiu de diferents mesures de similitud i de determinació Memòria de la rellevància de les característiques per un sistema basat en casos. Enginyeria Industrial, UdG, Febrer 2006. Co-direcció: Joaquim Meléndez.
CRISTINA CARRASCO
Estudi de mètode de scheduling distribuït. Aplicació en una empresa de transport terrestre. Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes, Universitat de Girona, 2005.
XAVIER ABELLÓ
Similarity weight criteria acquisition to find similar users. Enginyeria Informàtica, Universitat de Girona, Abril 2005. Erasmus (Bauhaus University of Weimar, Germany).
FRIEDRICH BJÖRN (Erasmus program)
Generació automàtica de cv. Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes, Universitat de Girona, 2004.
XAVIER ORTEGA
Implementation of Task Planning Algorithms for Mobile Robots. Enginyeria Industrial, UdG, June 2003. (Erasmus, Belgium). Co-direcció: Bianca Innocenti
FABRICE MEDOL (Erasmus program)
Implementation of avoiding obstacles behaviour using ARIA. Learning Linux and ARIA. Enginyeria Tècnica Industrial, Electrònica Industrial, 2003. Erasmus (Portugal). Co-direcció: Bianca Innocenti
FELIPE DA SILVA CERQUEIRA (Erasmus program)
Implementation of goto behaviour using ARIA. Learning Linux and ARIA. Enginyeria Tècnica Industrial, Electrònica Industrial, 2003. Erasmus (Portugal) Co-direcció: Bianca Innocenti
FELIPE JOSÉ GOMEZ BARBOSA DA COSTA (Erasmus program)
DATAMINING. Reglas de asociación: estudio y implementación. Enginyeria Informàtica, Universitat de Girona, 2002. Co-direcció: Miquel Montaner
CARLES CARBONELL
Presigest2000, pressupostos i gestió d’un taller d’alumini. Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, URV, 2000.
ANTONI MARTÍ

Comments are closed.