BSc Thesis

Exitus project. Computer Engineering, Universitat de Girona, SEptember 2023. (In Catalan). Co-director: Guillem Hernández-Guillamet.
JOAN CORTES
Implementation and improvement of an incremental Time-Interval-Related-Pattern (TIRP) Mining algorithm to be executed in parallel and in C++. Computer Engineering, Universitat de Girona, June 2023. (In Catalan)
PAU CALVERA
Application of sequential machine learning methods for the prediction of childhood obesity, Biomedical Engineering, Universitat de Girona, June 2023. (In Catalan)
MARINA RODRIGUEZ ROS
Characterization of an electroencephalogram signal for the prediction of epileptic seizures using artificial intelligence techniques, Biomedical Engineering, Universitat de Girona, June 2023. Tutor. (In Catalan) Co-director: Jonah Fernández.
CRISTINA MONTSERRAT FONT
Machine Learning for the generation of tumor treatment plans with
radiotherapy
, Computer Engineering, Universitat de Girona, February 2022. Tutor. (In Catalan)
JOAN PASSARIUS
Development of a DNA sequence scanning tool to identify genes from a gene library, Computer Engineering, Universitat de Girona, September 2021. Tutor. Confidential. (In Catalan)
MARCEL MARAGALL
Xarxes neurals convolucionals per a dades longitudinals. Disseny i Desenvolupament de Videojocs, Universitat de Girona, September 2020. Confidential.
PAU OLIVES
Desenvolupament d’un sistema d’agrupació de dades per a ajudar a conèixer l’eficàcia i seguretat dels medicaments i formular recomanacions terapèutiques personalitzades. Enginyeria Informàtica, Universitat de Girona, September 2020. Co-director: Xavier Castells.Confidential.
JONATHAN SÁNCHEZ
Emotional analysis prediction using qualitatively representations of multiple psycho-physiological time-series signals. Bachelors degree in bioinformatics, School of International Studies, UPF, June 2019. Co-director: Mireia Olivella.
GUILLEM HERNÁNDEZ
Implementació d’un sistema de subhastes intel·ligent a un Marketplace. Enginyeria Informàtica, Universitat de Girona, June 2019. (Confidential).
ORIOL CAMPS
Predicció d’atacs epilèptics amb LSTM. Enginyeria en Tecnologies Industrials, Universitat de Girona, September, 2019. Tutor. (Confidential).
DANIEL AGUILERA
Constant heart rate monitoring with wearables. Computer Engineering, Universitat de Girona, 2018. (In Catalan)
OSCAR RAYA
Desenvolupament d’una app de recomanació d’insulina. Enginyeria Informàtica, Universitat de Girona, 2018. Tutor.
JESUS CHICA
Recomanador d’equipaments públics. Enginyeria Informàtica, Universitat de Girona, 2018. Tutor. (Confidential)
MARC ROMERO
Monitoratge constant del ritme cardíac amb dispositius portables. Enginyeria Informàtica, Universitat de Girona, 2018. Co-director.
OSCAR RAYA
Hyper and hypo glycaemia detection based on bag of words. Enginyeria Informàtica, Universitat de Girona, 2017.
EDUARD BERLOSO
e-Health tools supporting healthy habits for obese and diabetic kids. Computer Science, Universitat de Girona, 2016.
SREYNOCH SOUNG (Univ. Cambodia), Techno II Project, Erasmus Mundus
Monitorització i control de neonats per Android. Enginyeria Informàtica, Universitat de Girona, 2014. Co-direcció: Albert Pla. (Confidencial)
NATÀLIA MORDVANIUK  
Desenvolupament de sistemes intel.ligents per al control domiciliari de nens prematurs. Enginyeria Informàtica, Universitat de Girona, 2014. Co-direcció: Albert Pla. (Confidencial)
JORDI COLL 
 Diseño del controlador “fuzzy” de un robot autónomo, a través de Algoritmos Genéticos. Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes, Universitat de Girona, 2014.
MARIO PELEGRIN
Desenvolupament d’un agent autònom competitiu per a la TAC-SCM. Enginyeria Informàtica, Universitat Politècnica de Catalunya, 2012. Tutor: Lluís Vila.
RAMON COSTA 
Desenvolupament d’un agent intel·ligent dins del marc de la competició TAC/SMC. Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes, Universitat de Girona, 2009.
RAMON COSTA 
Plataforma per a la investigació i generació de dades mèdiques del càncer de mama i ovari hereditari. Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes, Universitat de Girona, 2007. Co-direcció: Carles Pous
FABIO LORELLA 
Implementació d’un sistema de suport a la decisió pel manteniment de sistemes de sanejament de nuclis de menys de 2000 h.e. Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió, Universitat de Girona, 2007. Co-direcció: Clàudia Turon (Confidencial) 
ALEX ALMARZA 
Sistema web per al préstec de DVD en col.lectius tancats. Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes, Universitat de Girona, Abril 2006. 
JORDI CANUDA
Transport per carretera: estudi i solució mitjançant tècniques d’optimització. Enginyeria Informàtica, Universitat de Girona, Juny 2006. Award (2nd) to the best BSc project on Artificial Intelligence by the Catalan Association for Artificial Intelligence, 2006.
JAVIER MURILLO
Estudi Comparatiu de diferents mesures de similitud i de determinació Memòria de la rellevància de les característiques per un sistema basat en casos. Enginyeria Industrial, UdG, Febrer 2006. Co-direcció: Joaquim Meléndez.
CRISTINA CARRASCO
Estudi de mètode de scheduling distribuït. Aplicació en una empresa de transport terrestre. Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes, Universitat de Girona, 2005.
XAVIER ABELLÓ
Similarity weight criteria acquisition to find similar users. Enginyeria Informàtica, Universitat de Girona, Abril 2005. Erasmus (Bauhaus University of Weimar, Germany).
FRIEDRICH BJÖRN (Erasmus program)
Generació automàtica de cv. Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes, Universitat de Girona, 2004.
XAVIER ORTEGA
Implementation of Task Planning Algorithms for Mobile Robots. Enginyeria Industrial, UdG, June 2003. (Erasmus, Belgium). Co-direcció: Bianca Innocenti
FABRICE MEDOL (Erasmus program)
Implementation of avoiding obstacles behaviour using ARIA. Learning Linux and ARIA. Enginyeria Tècnica Industrial, Electrònica Industrial, 2003. Erasmus (Portugal). Co-direcció: Bianca Innocenti
FELIPE DA SILVA CERQUEIRA (Erasmus program)
Implementation of goto behaviour using ARIA. Learning Linux and ARIA. Enginyeria Tècnica Industrial, Electrònica Industrial, 2003. Erasmus (Portugal) Co-direcció: Bianca Innocenti
FELIPE JOSÉ GOMEZ BARBOSA DA COSTA (Erasmus program)
Implementació d’un sistema multi-agent distribuït format per agents personals que recomanen restaurants aplicant raonament basat en casos i tècniques de trust. Enginyeria Informàtica, Universitat de Girona, 2002. Co-direcció: Miquel Montaner. Premi e-Tech (AENTEG), Abril 2003.
RICARD VILA
DATAMINING. Reglas de asociación: estudio y implementación. Enginyeria Informàtica, Universitat de Girona, 2002. Co-direcció: Miquel Montaner
CARLES CARBONELL
Presigest2000, pressupostos i gestió d’un taller d’alumini. Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, URV, 2000.
ANTONI MARTÍ

Comments are closed.