Gerard Pons          
Doctorand al Lab. d'Anàlisi d'Imatge de la Universitat de Girona

   Grup de Visió per Computador i Robòtica
        Depart. d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors
        Escola Politècnica - Edifici P-IV, Universitat de Girona
        17071 Girona, Catalunya

   Telèfon: 972 41 9812 / fax: 72 41 8976

   gpons[at]eia.udg.edu

Biografia

Vaig graduar-me en els estudis de Enginyeria Informàtica a la Universitat de Girona el 2009. Vaig rebre el títol de Màster en Informàtica Industrial, Automàtica, Computació i Sistemes l'any 2010. La meva tesi de màster es va portar a terme mitjançant la col·laboració amb el Institute of Biomedical Engineering de la Univeristat d'Oxford sota la supervisió de la Prof. J. Alison Noble. Actualment, sóc estudiant de doctorat del grup VICOROB de la Universitat de Girona. La meva recerca, supervisada pel Dr. Joan Martí i el Dr. Robert Martí, està centrada en la detecció i segmentació de lesions en imatges d'ultrasò de mama mitjançant tècniques de visió per computador.

Interessos de recerca: visió per computador, processament d'imatge, imatge mèdica, segmentació d'imatges, detecció d'objectes, imatges d'ultrasò.


Publicacions

Revistes

[JUM 2013] G. Pons, J.Martí, R.Martí, S. Ganau, J.C.Vilanova and J.A. Noble. "Evaluating Lesion Segmentation in Breast Ultrasound Images Related to Lesion Typology". Journal of Ultrasound in Medicine. Accepted, to be published. 2013 [IF 1.245, Q2(14/30) ACOUSTICS]

Congressos

[SPIE 2012] G. Pons, J. Martí, R. Martí, M. Cabezas, A. Di Battista and J.A. Noble. "Lesion Segmentation and Bias Correction in Breast Ultrasound B-mode Images Including Elastography Information". SPIE Conference on Medical Imaging, vol. 8314, pp. 83141E1-1E6, San Diego, California, EUA, February 2012. PDF

[IBPRIA 2011] G. Pons, J. Martí, R. Martí and J.A. Noble. "Simultaneous Lesion Segmentation and Bias Correction in Breast Ultrasound Images". Iberian Conference on Pattern Recognition and Image Analysis, LNCS 6669, pp. 692-699, 2011. PDF

Tesi de màster

[MscThesis 2010] G. Pons, J. Martí and R. Martí. "Simultaneous Breast Lesion Segmentation and Distortion Correction in Breast Ultrasound Images". Master thesis. September 2010. PDF


Última actualització: febrer de 2013