www.udg.edu

Sistemes Operatius

2on ETIG, ETIS

 
separador

Traslladat a "la meva UdG" 


 
Links de treball actius fins al 2 d'octubre:
               
"SO UNIX (linux): fonaments teòrics i pràctics"
               transparències shell
               distribució dels grups de laboratori
               problemes de shell
               enunciat Pràctica 1: shell
               qüestionari Pràctica 1: shell
               transparències crides
separador
Última actualització: 2006