www.udg.edu www.udg.edu

More about me...

eia.udg.es iiia.udg.es

Beques de Recerca:

    Beca predoctoral per a la formació de personal invetigador (FI), Generalitat de Catalunya
    Període: 04/2003 - 12/2006

    Beca predoctoral de recerca (BR), UdG
    Període: 02/2003 - 03/2003

Estades de Recerca:

    Georgia Institute of Technology - College of Engineering
    Broadband and Wireless Networking Laboratory
    School of Electrical and Computer Engineering
    Atlanta, Georgia (USA)
    Durada: 3 mesos (03/2004-05/2004)
    Borsa de Viatge (FI-BV)

    Georgia Institute of Technology - College of Engineering
    Broadband and Wireless Networking Laboratory
    School of Electrical and Computer Engineering
    Atlanta, Georgia (USA)
    Durada: 7 mesos (01/2005-07/2005)
    Borsa de Viatge (FI-BV)

    University of Strathclyde
    Broadband Network group
    Dep. Of Electronic and Electrical Engineering
    Glasgow (UK)
    Durada: 5 mesos i 14 dies (11/2005-04/2006)
    Beques i ajuts per estades per a la recerca fora de Catalunya (BE)

Premis:

    Premi extraordinari de la titulació Enginyeria Informàtica de la Universitat de Girona (UdG)
    Número 1 de la promoció 2000/2001

    Premi Patronat E.P.S. (Escola Politècnica Superior)
    Enginyeria Informàtica
    Projecte Final de Carrera: Eines per a l'adaptació dinàmica de continguts web, 2002
    Tutors: David Mérida i Ramon Fabregat

Projectes d'Investigació:

    Projecte CHEM
    Període: 10/02 - 11/02

Convenis de Programa de Cooperació Educativa:

    Fundació Caixa de Girona
    Període: 07/00 - 12/01

    Intercat.Com Speakc@t
    Universitat de Girona
    Període: 07/00 - 09/00

Idiomes:

    Anglès
    Nivell III - Servei de Llengües Modernes
    Universitat de Girona

    Francès
    Nivell 2 - Escola Oficial d'Idiomes
    Girona

    Italià
    Nivell 2 - Escola Oficial d'Idiomes
    Girona


 

back to top
Última actualització: 27/11/03